• Jetzt neu! Luka im Abo sichern!

Keloğlan: Ali Cengiz Oyunu - A Shell Game

Keloğlan: Ali Cengiz Oyunu - A Shell Game
*Info: In der Luka® App verfügbar.
110 LUKA Coins

* Die Freischaltung des Downloads wird in der LUKA App vorgenommen

Alter: 6 - 9
Autor: Traditional / Kamra Tanıtım
Verlag: Koza Yayın Dağıtım AŞ
Serie: Keloğlan
Sprache: Türkisch
Edition: 1. Edition 2020

Beschreibung

Bu masalda Keloğlan, padişahın kızıyla evlenmek ister. Padişah, Keloğlan’ın Ali Cengiz oyunlarını öğrenmesini ister. Keloğlan, Ali Cengiz oyunlarını öğrenebilecek mi acaba? – In this tale, Keloglan wants to marry the sultan's daughter. The Sultan asks Keloglan to learn Shell Games. Will Keloğlan be able to learn shell games? “Keloğlan”, özellikle Türk ve Altay mitolojisinde, masal anlatı geleneği içerisinde olumlu ve olumsuz özellikleri (cesareti, yardımseverliği, dürüstlüğü, cömertliği ve kurnazlığı) ile halkı temsil eden “saçsız masal kahramanı”dır. “Keloğlan Masalları” da yüzyıllardır çocuklar tarafından sevilerek okunmaktadır.