• Jetzt neu! Luka im Abo sichern!

Keloğlan: Cambazlar - The Acrobats

Keloğlan: Cambazlar - The Acrobats
*Info: In der Luka® App verfügbar.
110 LUKA Coins

* Die Freischaltung des Downloads wird in der LUKA App vorgenommen

Alter: 6 - 9
Autor: Traditional / Kamra Tanıtım
Verlag: Koza Yayın Dağıtım AŞ
Serie: Keloğlan
Sprache: Türkisch
Edition: 1. Edition 2020

Beschreibung

Bu masalda cambazlar tarafından kandırılan Keloğlan onlara bir oyun hazırlar. Acaba cambazlar Keloğlan’ın oyununu anlayabilecekler mi? – In this fairy tale, Keloglan, deceived by acrobats, prepares a game for them. Will the acrobats understand the play of Keloglan? “Keloğlan”, özellikle Türk ve Altay mitolojisinde, masal anlatı geleneği içerisinde olumlu ve olumsuz özellikleri (cesareti, yardımseverliği, dürüstlüğü, cömertliği ve kurnazlığı) ile halkı temsil eden “saçsız masal kahramanı”dır. “Keloğlan Masalları” da yüzyıllardır çocuklar tarafından sevilerek okunmaktadır.