• Jetzt neu! Luka im Abo sichern!

Keloğlan: Hırsızlar - The Thieves

Keloğlan: Hırsızlar - The Thieves
*Info: In der Luka® App verfügbar.
110 LUKA Coins

* Die Freischaltung des Downloads wird in der LUKA App vorgenommen

Alter: 6 - 9
Autor: Traditional / Kamra Tanıtım
Verlag: Koza Yayın Dağıtım AŞ
Serie: Keloğlan
Sprache: Türkisch
Edition: 1. Edition 2020

Beschreibung

Bu masalda Keloğlan, çalışmak için yollara düşer. Sonunda bir iş bulur. Orada karşısına hırsızlar çıkar. Keloğlan hırsızlarla baş edebilecek mi acaba? – In this fairy tale, Keloğlan sets out on the road to work. He finally finds a job. He faces thieves there. Will Keloğlan be able to cope with thieves? “Keloğlan”, özellikle Türk ve Altay mitolojisinde, masal anlatı geleneği içerisinde olumlu ve olumsuz özellikleri (cesareti, yardımseverliği, dürüstlüğü, cömertliği ve kurnazlığı) ile halkı temsil eden “saçsız masal kahramanı”dır. “Keloğlan Masalları” da yüzyıllardır çocuklar tarafından sevilerek okunmaktadır.