• Jetzt neu! Luka im Abo sichern!

Keloğlan: Kuyudaki Kız - Girl in the Well

Keloğlan: Kuyudaki Kız - Girl in the Well
*Info: In der Luka® App verfügbar.
110 LUKA Coins

* Die Freischaltung des Downloads wird in der LUKA App vorgenommen

Alter: 6 - 9
Autor: Traditional / Kamra Tanıtım
Verlag: Koza Yayın Dağıtım AŞ
Serie: Keloğlan
Sprache: Türkisch
Edition: 1. Edition 2020

Beschreibung

Bu masalda padişahın kızı ile Keloğlan evlenir. Bir süre sonra padişahın kızı, Keloğlan’ın tembelliğinden şikâyetçi olur. Keloğlan da iş bulmak için Hindistan’a doğru yola çıkar. Bu yolculukta Keloğlan nelerle karşılaşır acaba? – In this fairy tale, the daughter of the sultan and Keloglan get married. Keloglan starts a journey to find a job. What will Keloglan encounter in this journey? “Keloğlan”, özellikle Türk ve Altay mitolojisinde, masal anlatı geleneği içerisinde olumlu ve olumsuz özellikleri (cesareti, yardımseverliği, dürüstlüğü, cömertliği ve kurnazlığı) ile halkı temsil eden “saçsız masal kahramanı”dır. “Keloğlan Masalları” da yüzyıllardır çocuklar tarafından sevilerek okunmaktadır.