• Lorem ipsum dolor sit amet

Keloğlan: Ali Cengiz Oyunu - A Shell Game

Keloğlan: Ali Cengiz Oyunu - A Shell Game
*Info: Available in the Luka® App
110 LUKA Coins

* Die Freischaltung des Downloads wird in der LUKA App vorgenommen

Age: 6 - 9
Author: Traditional / Kamra Tanıtım
Publisher: Koza Yayın Dağıtım AŞ
Series: Keloğlan
Language: Turkish
Edition: 1. Edition 2020

Description

Bu masalda Keloğlan, padişahın kızıyla evlenmek ister. Padişah, Keloğlan’ın Ali Cengiz oyunlarını öğrenmesini ister. Keloğlan, Ali Cengiz oyunlarını öğrenebilecek mi acaba? – In this tale, Keloglan wants to marry the sultan's daughter. The Sultan asks Keloglan to learn Shell Games. Will Keloğlan be able to learn shell games? “Keloğlan”, özellikle Türk ve Altay mitolojisinde, masal anlatı geleneği içerisinde olumlu ve olumsuz özellikleri (cesareti, yardımseverliği, dürüstlüğü, cömertliği ve kurnazlığı) ile halkı temsil eden “saçsız masal kahramanı”dır. “Keloğlan Masalları” da yüzyıllardır çocuklar tarafından sevilerek okunmaktadır.