• Lorem ipsum dolor sit amet

Keloğlan: Cambazlar - The Acrobats

Keloğlan: Cambazlar - The Acrobats
*Info: Available in the Luka® App
110 LUKA Coins

* Die Freischaltung des Downloads wird in der LUKA App vorgenommen

Age: 6 - 9
Author: Traditional / Kamra Tanıtım
Publisher: Koza Yayın Dağıtım AŞ
Series: Keloğlan
Language: Turkish
Edition: 1. Edition 2020

Description

Bu masalda cambazlar tarafından kandırılan Keloğlan onlara bir oyun hazırlar. Acaba cambazlar Keloğlan’ın oyununu anlayabilecekler mi? – In this fairy tale, Keloglan, deceived by acrobats, prepares a game for them. Will the acrobats understand the play of Keloglan? “Keloğlan”, özellikle Türk ve Altay mitolojisinde, masal anlatı geleneği içerisinde olumlu ve olumsuz özellikleri (cesareti, yardımseverliği, dürüstlüğü, cömertliği ve kurnazlığı) ile halkı temsil eden “saçsız masal kahramanı”dır. “Keloğlan Masalları” da yüzyıllardır çocuklar tarafından sevilerek okunmaktadır.