• Lorem ipsum dolor sit amet

Keloğlan: Hamamcı - The Bath Attendant

Keloğlan: Hamamcı - The Bath Attendant
*Info: Available in the Luka® App
110 LUKA Coins

* Die Freischaltung des Downloads wird in der LUKA App vorgenommen

Age: 6 - 9
Author: Traditional / Kamra Tanıtım
Publisher: Koza Yayın Dağıtım AŞ
Series: Keloğlan
Language: Turkish
Edition: 1. Edition 2020

Description

Bu masalda Keloğlan, sattığı tavuğunun parasını vermeyen hamamcıya yanlış davranışının bedelini ödetmek ister. Hamamcı ise Keloğlan’ın başına çeşitli çoraplar örer. Bakalım, sonunda kim kazanacak? – In this fairy tale, Keloğlan wants to make the Bath Attendant, pay for the chicken he sold. “Keloğlan”, özellikle Türk ve Altay mitolojisinde, masal anlatı geleneği içerisinde olumlu ve olumsuz özellikleri (cesareti, yardımseverliği, dürüstlüğü, cömertliği ve kurnazlığı) ile halkı temsil eden “saçsız masal kahramanı”dır. “Keloğlan Masalları” da yüzyıllardır çocuklar tarafından sevilerek okunmaktadır.