• Lorem ipsum dolor sit amet

Keloğlan: Küçük Balık - Little Fish

Keloğlan: Küçük Balık - Little Fish
*Info: Available in the Luka® App
110 LUKA Coins

* Die Freischaltung des Downloads wird in der LUKA App vorgenommen

Age: 6 - 9
Author: Traditional / Kamra Tanıtım
Publisher: Koza Yayın Dağıtım AŞ
Series: Keloğlan
Language: Turkish
Edition: 1. Edition 2020

Description

Bu masalda Keloğlan, padişahın gözüne girer ama vezir bu durumdan çok rahatsız olur. Keloğlan’ın başına türlü türlü işler açar. Bakalım, Keloğlan bu sorunlarla nasıl baş edecek? – In this fairy tale, Keloglan wins the Sultan's favour, but the vizier is very uncomfortable with the situation. Let's see, how will Keloğlan deal with this? “Keloğlan”, özellikle Türk ve Altay mitolojisinde, masal anlatı geleneği içerisinde olumlu ve olumsuz özellikleri (cesareti, yardımseverliği, dürüstlüğü, cömertliği ve kurnazlığı) ile halkı temsil eden “saçsız masal kahramanı”dır. “Keloğlan Masalları” da yüzyıllardır çocuklar tarafından sevilerek okunmaktadır.