• Lorem ipsum dolor sit amet

Keloğlan: Kuyudaki Kız - Girl in the Well

Keloğlan: Kuyudaki Kız - Girl in the Well
*Info: Available in the Luka® App
110 LUKA Coins

* Die Freischaltung des Downloads wird in der LUKA App vorgenommen

Age: 6 - 9
Author: Traditional / Kamra Tanıtım
Publisher: Koza Yayın Dağıtım AŞ
Series: Keloğlan
Language: Turkish
Edition: 1. Edition 2020

Description

Bu masalda padişahın kızı ile Keloğlan evlenir. Bir süre sonra padişahın kızı, Keloğlan’ın tembelliğinden şikâyetçi olur. Keloğlan da iş bulmak için Hindistan’a doğru yola çıkar. Bu yolculukta Keloğlan nelerle karşılaşır acaba? – In this fairy tale, the daughter of the sultan and Keloglan get married. Keloglan starts a journey to find a job. What will Keloglan encounter in this journey? “Keloğlan”, özellikle Türk ve Altay mitolojisinde, masal anlatı geleneği içerisinde olumlu ve olumsuz özellikleri (cesareti, yardımseverliği, dürüstlüğü, cömertliği ve kurnazlığı) ile halkı temsil eden “saçsız masal kahramanı”dır. “Keloğlan Masalları” da yüzyıllardır çocuklar tarafından sevilerek okunmaktadır.