• Lorem ipsum dolor sit amet

Hotline & FAQs

Kosteloze hotline: 

00800 - 100 300 30
Ma-vr, 10:00 - 14:00 uur 

E-mail
Natuurlijk kunt u ons ook altijd een e-mail sturen. 

FAQ

Algemeen 

Wat is Luka®? 

Luka® is de nieuwe voorleesvriend van uw kind. Luka® leest verhalen uit geïllustreerde, gedrukte kinderboeken voor. Daardoor worden traditionele leesgewoonten bevorderd en met nieuwe media verbonden. 

Welke geweldige functies heeft Luka®? 

Luka® leest uw kind verhalen uit geïllustreerde, gedrukte kinderboeken voor.
Luka® werkt buitengewoon eenvoudig: Uw kind slaat een bladzijde op, legt het voor Luka® en dan begint het.
Luka® denkt mee: Wanneer uw kind er ijverig op los bladert, volgt Luka® hem en leest gewoon daar verder.
Luka® heeft altijd tijd: Uw kind kan altijd zelf bepalen, wanneer Luka® hem voorleest.
Luka® is sympathiek: Alle boeken worden met een natuurlijke stem voorgelezen.
Luka® is veelzijdig: Er zijn al honderden opnames van boeken in de App Store en Play Store beschikbaar. 

Voor wie is Luka® geschikt? 

De leeftijd van de doelgroep ligt tussen 3 en 8 jaar.

Hoe kan Luka® kinderen bij het lezen ondersteunen?
Op speelse manier wordt Luka® de nieuwe voorleesvriend van uw kind. Luka® leest verhalen uit geïllustreerde, gedrukte kinderboeken voor. Daardoor worden traditionele leesgewoonten bevorderd en met nieuwe media verbonden. 

Hoe ondersteunt Luka® de ouders? 

Kinderen die dagelijks lezen, bezitten een sterkere basis voor het taalkundig en literarisch bewustzijn. In aanvulling op de ouder-kind-voorleestijd biedt Luka® uw kind in het dagelijks leven de extra mogelijkheid, om zich zelfstandig zijn lievelingsboek te laten voorlezen. De bediening is in de waarste zin van het woord een kinderspel. 

Waarin liggen de verschillen tussen Luka®, de voorleesvriend voor kinderen, en andere digitale producten voor kinderen?

Anders dan bij andere digitale producten voor kinderen bevordert Luka® de traditionele leesgewoonten van uw kind door het verlinken van nieuwe media met geïllustreerde kinderboeken. Kinderen die dagelijks lezen, bezitten een ruimere woordenschat, een hogere mate van fonologische waarneming en klankgevoel. 

Hoe kan Luka® het leesgedrag van het kind verbeteren? 

Luka® bevordert de traditionele leesgewoonten van uw kind door het verlinken van nieuwe media met geïllustreerde, gedrukte kinderboeken. Kinderen die dagelijks lezen, bezitten een ruimere woordenschat, een hogere mate van fonologische waarneming en klankgevoel. Met de Luka® app heeft u de mogelijkheid het leesgedrag van uw kind met zijn voorleesvriend Luka® te begeleiden en krijgt u informatieve inzichten in de leesgewoonten van uw kind. (leesduur, leesfrequentie, boektitels, enz.) 

Is Luka® als alternatief voor het ouder-kind-voorlezen te beschouwen? 

Luka® wil niet de voorleestijd met ouders vervangen maar, in tegendeel, de kinderen meer leestijd in het dagelijks leven mogelijk maken. Talrijke studies bewijzen, dat kinderen die regelmatig lezen, een grotere woordenschat bezitten. Het aantal woorden in de woordenschat van een kind is ook een belangrijke indicator voor het latere succes op school. 

Moet een klassiek kinderboek aanwezig zijn, zodat Luka® het kan voorlezen?


Ja, het boek moet aanwezig zijn. Luka® leest verhalen uit geïllustreerde, gedrukte kinderboeken voor. 

Kan Luka® ieder geïllustreerd boek lezen? 

U vindt in de Luka® app en op de Luka® website een voortdurend langer wordende lijst met de geïllustreerde, gedrukte kinderboeken, die Luka® kan voorlezen. 

Hoe kan ik nazien, of een boek door Luka® kan worden voorgelezen? 

U vindt in de Luka® app en op de Luka® website een voortdurend langer wordende lijst met de geïllustreerde, gedrukte kinderboeken, die Luka® kan voorlezen. 

Hoe ondersteunt de Luka® app de ouders? 

Met de Luka® app heeft u de mogelijkheid het leesgedrag van uw kind met zijn voorleesvriend Luka® te begeleiden en krijgt u informatieve inzichten in de leesgewoonten van uw kind. (leesduur, leesfrekwentie, boektitels, enz.) 

De Luka® app 

Hoe kan ik de Luka® app downloaden? 

De Luka® app is voor iOS en Android in de App Store® resp. Play Store® beschikbaar voor downloaden. 

Welke functies stelt de boekenkast van Luka® in de Luka® app ter beschikking? 

De boekenkast biedt de volgende functies: 

- Overzicht van de reeds geladen boeken
- Zoekfunctie binnen de groep geladen boeken
- Selectie van mogelijke alternatieve opnamesporen 

Verschijnen alle tot nu toe geladen boeken in de boekenkast? 

Ja, alle reeds geladen boeken worden in de boekenkast aangegeven. 

Hoe kan ik kinderliedjes aan de playlist van Luka® toevoegen? 

Open de Luka® app, zoek naar uw favoriete liedje en open het. Klik dan op het favorietensymbool. De geselecteerde titel wordt aan uw favorieten toegevoegd.

Met hoeveel useraccounts kan Luka® worden gekoppeld? 

In de Luka® app kunnen maximaal 3 users worden gecreëerd en geadministreerd. 

Hoe gebruik ik de levensechte TTS-functie (Text-to-speech) van Luka®, die tekstberichten omzet en door Luka® laat voorlezen? 

In het hoofdmenu van de Luka® app vindt u de functie „Luka TTS“. Met deze functie kunt u van uw mobiele telefoon uit geschreven meldingen aan Luka® verzenden.
Typ daartoe de gewenste melding in het daarvoor voorziene tekstveld en klik daarna op „verzenden“. 

Om van deze functie gebruik te maken, moet u met uw mobiele telefoon in hetzelfde WiFi-net zijn als Luka®. 
Wat kan ik doen, wanneer een tekstbericht, dat ik met de TTS-functie (Text-to-speech) van Luka® heb geschreven, niet kan worden verzonden? 

Om van deze functie gebruik te maken, moet u met uw mobiele telefoon in hetzelfde WiFi-net zijn als Luka®. Start eventueel zowel Luka® als de Luka® app opnieuw. 

Kan de inhoud van geïllustreerde kinderboeken uit de boekenkast direct aan Luka worden verzonden, om te worden voorgelezen? 

Anders dan bij andere digitale producten voor kinderen bevordert Luka® de traditionele leesgewoonten van uw kind door het verlinken van nieuwe media met geïllustreerde kinderboeken. 

Hoe gebruik ik ‚Self-recording‘, om zelf een boek op te nemen?

Een uitvoerige video-instructie vindt u in de Luka® app. 

Technische vragen 

Hoe zet ik Luka® aan? 

Druk vier seconden op de staart van Luka® en wacht ong. 20 seconden op het einde van de startprocedure; dan meldt zich Luka® vrolijk met zijn naam. Luka® is nu gereed om voor te lezen. 

Hoe zet ik Luka® uit? 

Luka® is met een automatische uitschakeling uitgerust. Wanneer meer dan vijf minuten geen interactie met Luka® heeft plaatsgevonden, wordt Luka® automatisch uitgeschakeld. Luka® kan met de hand altijd worden uitgezet, door vier seconden op zijn staart te drukken. 

Luka® zegt: „Ik kon geen verbinding met het Internet opbouwen, misschien is er iets met de Wifi-naam of het wachtwoord verkeerd.“ 

Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het WiFi-net en voer hen correct in. 

Luka® zegt: „Ik kon de verbinding met het Internet niet bijhouden. Laat mij de QR-code nogmaals zien.“ 

Het is mogelijk dat u geen verbinding met 2.4G WiFi kunt opbouwen. Verbindt u opnieuw en probeert u dezelfde WiFi-SSID te gebruiken, waarmee ook uw mobiele telefoon verbonden is. 

Luka® zegt: „Ik had bijna een verbinding. Laat mij de QR-code nogmaals zien.“ 

Controleer de instellingen van uw router en probeert u daarna nogmaals een verbinding op te bouwen. 

Luka® zegt: „Oh nee. Ik kon geen verbinding opbouwen. Laat mij de QR-code nogmaals zien.“ 

Mogelijkerwijs is het signaal van de router te zwak. Zorgt u voor een kortere afstand tot de router en probeert u daarna nogmaals een verbinding op te bouwen. 

Luka® zegt: „Oei! Ik kon geen verbinding opbouwen. Laat mij de QR-code nogmaals zien.“ 

Mogelijkerwijs is het signaal van de router te zwak. Zorgt u voor een kortere afstand tot de router en probeert u daarna nogmaals een verbinding op te bouwen. 

Luka® zegt: „Het verbinden met het Internet is mislukt.“ 

Het is mogelijk dat de laadtoestand van de accu te slecht is. Laad het apparaat volledig op en probeert u daarna nogmaals de verbinding op te bouwen. Hoe verbind ik Luka® met mijn WiFi-net? Een uitvoerige video-instructie vindt u in de Luka® app. 

Waarom wordt de omslag van mijn boek niet herkend? 

Controleer of het geïllustreerd, gedrukt boek door Luka® kan worden voorgelezen, door in de app de naam van het kinderboek in het zoekveld in te voeren. Op de website van Luka® vindt u een voortdurend geactualiseerde lijst van kinderboeken die Luka® kan voorlezen. Controleer, of Luka® met het WiFi-net verbonden is. 

Waarom kan het geïllustreerd boek niet worden geladen? 

Controleer, of Luka® met het WiFi-net verbonden is. Verbind Luka® indien nodig nogmaals met uw WiFi-net. 

Waarom worden de binnenpagina’s van het geïllustreerd boek niet herkend? 

Let erop dat de leesomgeving voldoende verlicht is. Luka® en het boek moeten op een vlak oppervlak geplaatst zijn. 

Waarom wordt een ander geïllustreerd boek herkend dan hetgeen ervoor ligt? 

Controleer, dat Luka® zich in de „Leesmodus" bevindt. 

Wat kan ik doen, wanneer een geïllustreerd boek niet herkend wordt? 

Indien het kinderboek nog niet in de lijst in de app verschijnt, kunt u het met de „Self-recording“-functie zelf opnemen en opslaan. 

Kunnen ook zuivere tekstboeken zonder illustraties worden gebruikt? 

Luka® ondersteunt momenteel het voorlezen van geïllustreerde, gedrukte kinderboeken. Boeken met alleen tekstinhoud worden niet ondersteund. 

Welke invloed hebben de lichtomstandigheden op het voorlezen? 

Let erop dat de leesomgeving voldoende verlicht is. Luka® en het boek moeten op een vlak oppervlak geplaatst zijn. 

Wat wordt met nachtmodus bedoeld? Hoe zet ik de nachtmodus aan? 

In de nachtmodus wordt de helderheid van de ogen van Luka® gereduceerd. Eveneens geeft Luka® systeemgebeurtenissen niet meer met een hoorbaar signaal aan. In de app heeft u de mogelijkheid de nachtmodus zowel aan- en uit te zetten als ook start- en stoptijd voor de automatische activering te bepalen. 

Hoe voer ik een firmware-update voor Luka® uit? 

Een uitvoerige video-instructie vindt u in de Luka® app. 

Moet de firmware-update worden uitgevoerd? 

Wij adviseren, altijd de actuele firmware te installeren, omdat die zowel de functie-omvang als ook de veiligheidsstandaard van Luka® actualiseert. 

Kan een geladen boek in een eenvoudig audioboek worden geconverteerd? 

Anders dan bij andere digitale producten voor kinderen bevordert Luka® de traditionele leesgewoonten van uw kind door het verlinken van nieuwe media met geïllustreerde kinderboeken. Daarom is een convertering niet voorzien. 

Waar kan ik een gedetailleerde aanwijzing voor het bedienen van Luka® vinden? 

Een uitvoerige video-instructie vindt u in de Luka® app. 

Kan Luka® een boek in verschillende talen voorlezen? 

Indien voor een boek verschillende talen (audiosporen) beschikbaar zijn, kunnen die in de Luka® app in de boekenkast worden geselecteerd. 

Hoe kan ik de laadtoestand van Luka® controleren? 

Druk twee seconden op de snavel van Luka®, om de laadtoestand in de ogen van Luka af te lezen. Het display gaat na ong. 10 seconden automatisch uit.